I N   E E N   N O T E N D O P!

I N   A   N U T S H E L L

(For englisch scroll below)

 

Al onze ontwerpjes worden verkocht als bouwpakketjes. Ze zijn dus, als je niet voor assembled kiest, nog niet in elkaar gezet en nog niet geschilderd als je ze thuis ontvangt. 

 

We streven naar maximaal 7 dagen maar de levertijd kan oplopen tot 3 weken! Bij extreme drukte soms zelfs nog iets langer. Wij hebben geen voorraad en maken de bestelling pas als deze binnenkomt op de webshop. Als er veel bestellingen gedaan worden kan de levertijd dus snel oplopen. 

 

Assembled is een nieuwe optie. Bij deze optie krijg je het ontwerpje geschuurd en in elkaar gelijmd opgestuurd. NIET geschilderdLet ook op dat deze levertijd kan oplopen tot 5-6 weken in plaats van 3 weken. Afhankelijk van de grootte van de bestelling. 

 

Soms wordt er pas na een paar dagen gereageerd op een mailtje. We doen onze uiterste best maar we zijn helaas niet 24/7 bereikbaar. Bij drukte loopt ook de reactietijd van de mail en social media op. 

 

Ondanks dat we dit inmiddels met zijn tweeën doen ben ik nog steeds verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van Littleandbighouse. Ik werk hiernaast nog 3 dagen, ik ben dus niet fulltime met Littleandbighouse bezig. Ik probeer zo snel mogelijk te reageren maar hou er rekening mee dat dit niet altijd meteen lukt. 

 

Ik maak nog steeds op maat werk. Houd er wel rekening mee dat dit kan oplopen tot soms wel 10 weken levertijd! Ik heb tijd nodig om alles te tekenen, te laseren, te testen en te verzenden en dit gaat om de gewone webshopbestellingen heen. 

 

De ontwerpjes zijn te koop in triplex en in mdf! Kijk bij materialen voor het verschil. 

 

Boven de 50 euro zijn de verzendkosten binnen Nederland gratis!

 

Je kan met paypal betalen. Er komen dan wel 3% verwerkingskosten bij.

 

Soms worden bestellingen ingepakt in een gerecyclede doos. Dit doen wij omdat er genoeg dozen in de omloop zijn en we het goed vinden dat deze nog een keer gebruikt worden, maar ook om de prijzen voor jullie zo goedkoop mogelijk te houden.

 

Retourneren kan binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. De verzendkosten van het retourneren zijn voor rekening van de klant. 

 

 

 

ENGLISH

  

All our designs are sold as kits. So, if you do not opt for assembled, they have not yet been assembled and have not yet been painted when you receive them at home.

 

We aim for a maximum of 7 days, but the delivery time can be up to 3 weeks! At extreme crowds, sometimes even a little longer. We have no stock and only make the order when it arrives at the webshop. If many orders are placed, the delivery time can increase quickly.

 

Assembled is a new option. With this option you will receive the design sanded and glued together. NOT painted. Also note that this delivery time can be up to 5-6 weeks instead of 3 weeks. Depending on the size of the order.

 

Sometimes an email is not responded to until after a few days. We do our very best but unfortunately we are not available 24/7. When it is busy, the response time of e-mail and social media also increases.

 

Although the two of us are now doing this, I am still responsible for most of Littleandbighouse. I work next door for another 3 days, so I'm not working full-time with Littleandbighouse. I try to respond as quickly as possible, but keep in mind that this is not always possible immediately.

 

I still do custom work. Keep in mind that this can sometimes take up to 10 weeks for delivery! I need time to draw, laser, test and send everything and this goes beyond the regular webshop orders.

 

The designs are for sale in plywood and in mdf! Look at materials for the difference.

 

Above 50 euros, the shipping costs within the Netherlands are free!

 

You can pay with paypal. A 3% processing fee will then be added.

 

Sometimes orders are packed in a recycled box. We do this because there are enough boxes in circulation and we think it is good that these are used again, but also to keep the prices as cheap as possible for you.

 

Returns can be made within 30 days of receipt of the order. The shipping costs of the return are for the account of the customer.