C O L L E C T I E

C O L L E C T I O N

Net nadat mijn verlof al een stuk eerder was begonnen begon ook ons volgende avontuur veel te vroeg. Onze kleine meisje Bowie is uiteindelijk met 31 weken geboren. Zoals vele weten draai ik dit bedrijfje zo goed als alleen en ben ik nu volop bezig met zorgen en herstellen van een pittige bevalling en zwangerschapsvergiftiging met complicaties. Gelukkig heb ik Dale die mij ontzettend helpt met Littleandbighouse! Maar...

 

Bestellingen hebben momenteel een veel LANGERE LEVERTIJD! Hou hier rekening mee met bestellen!

Ik probeer tussendoor het een en ander te doen en Dale is vaak zo lief om voor mij te laseren maar eigenlijk heb ik verlof en kan het zo zijn dat bestellingen pas weer (in het uiterste geval) in MAART gelaserd worden. Alleen als ik tijd en zin heb werk ik momenteel en verder zit ik in mijn babybubbel met Bowie en ben ik herstellende. Het maken van de meubeltjes blijft nou eenmaal handwerk en kan niet zonder mijn bijdrage gemaakt worden. Ook mailtjes en berichtjes worden minder snel beantwoord.  Hopelijk hebben jullie hier begrip voor!

 

 

Just after my maternity leave had started a lot earlier, our next adventure also started much too early. Our little girl Bowie was born at 31 weeks. As many know, I run this company almost alone and I am now fully engaged in taking care of and recovering from a difficult delivery and pregnancy poisoning with complications. Luckily I have Dale who helps me a lot with Littleandbighouse! But...

 

Orders currently have a much LONGER DELIVERY TIME! Keep this in mind when ordering!

I try to do a few things in the next months and Dale is often so nice to laser for me, but actually I'm on my maternity leave and it may be that orders are not lasered until (in the extreme case) MARCH. Only when I have the time I am currently working and furthermore I am in my baby bubble with Bowie and I am recovering. Making the furniture is always a manual job and cannot be made without my contribution. E-mails and messages are also answered less quickly. Hopefully you understand this!

 

U I T G E L I C H T!

N I E U W!

N E W!

 

S A L E

S A L E

K E R S T 

C H R I S T M A S 

 


O P   O N T W E R P!

H O G E   K A S T J E S

H I G H   C L O S E T S

 

L A G E   K A S T J E S

L O W   C L O S E T S

B E D J E S

B E D S

 


K E U K E N T J E S

K I T C H E N S

 

S T O E L T J E S   &   B A N K J E S

C H A I R S   &   B E N C H E S

T A F E L T J E S

T A B L E S


O P B E R G E R S

O R G A N I Z E R S

 

L A M P J E S

L A M P S

D E C O R A T I E

D E C O R A T I O N


O P E N H A A R D E N

F I R E P L A C E S

 

V L O E R T J E S

F L O O R S

O N T W E R P J E S   V A N   P A P I E R

D E S I G N S   O F    P A P E R


R E S T S T U K J E S

L E F T O V E R P I E C E S

 

O N T W E R P J E S   V A N   J U T E

D E S I G N S   O F   J U T E 

F O T O L I J S T J E S

P I C T U R E   F R A M E S


D I E R T J E S

A N I M A L S

 

S P I E G E L T J E S

M I R R O R S

 


O P   R U I M T E!

W O O N K A M E R

L I V I N G R O O M

K I N D E R K A M E R

N U R S E R Y

S L A A P K A M E R

B E D R O O M


B A D K A M E R

B A T H R O O M

 

W A S K A M E R

L A U N D R Y R O O M

 

S T U D E E R K A M E R

S T U D Y   R O O M


T U I N T J E

G A R D E N

W I N K E L T J E

S H O P

 

H U I Z E N  &  R U I M T E S

H O U S E S   &   S P A C E S

 


O P   T H E M A!

K E R S T 

C H R I S T M A S 

 

H A L L O W E E N

H A L L O W E E N

P A S E N

E A S T E R 


V E R J A A R D A G

B I R T H D A Y 

 

 Z O M E R

S U M M E R

M O E D E R D A G

M O T H E R S D A Y


A N D E R S!

F E E E N D E U R T J E S

F A I R Y   D O O R S